• verzorgen van koffietafels
  • opbaring in een van onze funeraria of ten huize
  • begrafenisuitvoering over het ganse land
  • repatrieringen van en naar het buitenland
  • balseming van overledenen
  • ontgravingen en overbrengen van het stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats of crematorium
  • restauratie van bestaande grafmonumenten
  • opstellen van een laatste wilsbeschikking en contract voorafregeling uitvaart, al dan niet gekoppeld aan een uitvaartverzekering